Rhinoceros

Gallery

De gravure van Albrecht Dürer is verantwoordelijk geweest voor de naam van het programma en heeft in de beginperiode als logo gefungeerd.

Om te laten zien dat Rhinoceros ook zijn weg heeft gevonden naar de beeldende kunstenaars is deze gallery opgezet.
De getoonde voorbeelden variëren van illustraties tot, via rapid-prototyping, uitgevoerde bronzen sculpturen.

Het ligt in de bedoeling de lijst in de toekomst verder uit te breiden.

Op de gallery van rhino3d.com is een algemener overzicht te zien van de mogelijkheden van Rhinoceros.